Συμμετοχές Γεωργία 4.0 LAB


No comments

Στο πρώτο Γεωργία 4.0 LAB που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Τιτάνια θα βρεθούν μαζί εκπρόσωποι των Αγροτών-Κτηνοτρόφων και του φυτωρίου-εταιρειών Πληροφορικής & Τεχνολογίας, με στόχους:

  • να καταγραψούν πραγματικές ανάγκες των Αγροτών – Κτηνοτρόφων
  • να παρουσιαστούν πρότυπα εφαρμοστικά εκ μέρους των επιστημόνων
  • να αναδειχθούν best practices και αποτελέσματα υπαρχόντων εργαλείων,
  • να παραχθεί μια πρώτη αναφορά προτάσεων – λύσεων για το άμεσο μέλλον

Δείτε περισσότερα εδώ