Η θεματολογία του lab


No comments

Οι Αγρότες – Κτηνοτρόφοι που θα πάρουν μέρος στο πρώτο ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 LAB έστειλαν τη θεματολογία που θα θέσει την προβληματική στις b2b συναντήσεις τους με Επιστήμονες Τεχνολογίας. Είναι μια συνάντηση πεδίου που θα παράξει πραγματικά ερωτήματα, προτάσεις, προβληματισμούς και εν τέλει αποτελέσματα στην υπηρεσία του αγρότη, της ψηφιακής ανάπτυξης και της παραγωγικής ενδυνάμωσης.

Δείτε εδώ