Γεωργία – Κτηνοτροφία: Το μέλλον είναι τώρα


No comments

Με μεγάλη επιτυχία και με το βλέμμα στραμμένο στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία ολοκληρώθηκε η 1η Πανηγυρική Συνεδρίαση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΕΠΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΚΕΕ.

Ο τρόπος με τον οποίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μέσα από τη νέα ψηφιακή εποχή θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα νέα καινοτόμα εργαλεία στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και την ανταγωνιστική τοποθέτηση της ελληνικής παραγωγής στο διεθνή χάρτη, αναδείχτηκε στην 1η Πανηγυρική Συνεδρίαση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, του ΣΕΠΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και του ΣΕΚΕΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου με θέμα «Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται».

Κοινός τόπος ήταν ότι η τεχνογνωσία που υπάρχει στη χώρα είναι ικανή για να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενώ ξεκίνησε ένας εποικοδομητικός διάλογος με επίκεντρο την καθημερινότητα του αγρότη και του κτηνοτρόφου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και το πώς θα κάνει την δουλειά του καλύτερα, οικονομικότερα, αποδοτικότερα.

Αναδείχτηκε δε ότι στη νέα αυτή πραγματικότητα, του ψηφιακού μετασχηματισμού , η ανάγκη για ύπαρξη περισσότερων και καλύτερα καταρτισμένων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούν τα νέα εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και εν τέλει για μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή.