Το πρώτο lab ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 είναι γεγονός


No comments

Η 1η Πανηγυρική Συνεδρίαση ξεκίνησε με το Lab Γεωργία 4.0 όπου 25 νέοι αγρότες και 10 επιστήμονες Τεχνολογίας συνευρέθηκαν με στόχο να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, να παρουσιαστούν πρότυπα εφαρμοστικά εκ μέρους των επιστημόνων, να αναδειχθούν καλύτερες πρακτικές και τα αποτελέσματα των υπαρχόντων εργαλείων και να παραχθεί μια πρώτη αναφορά προτάσεων λύσεων για το άμεσο μέλλον.