Μάκης Βορίδης: Προτεραιότητα οι περιβαλλοντικές υποδομές


No comments

Στις προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, επισημαίνοντας ότι η σχέση αγροτεχνολογίας και μια σειρά νέων υπηρεσιών θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. «Αυτό είναι  η στρατηγική μας και το μέλλον μας», είπε.

Ένα κομμάτι της νέας ΚΑΠ, επισήμανε ο Μ. Βορίδης, είναι προσανατολισμένο στην έξυπνη γεωργία, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Horizon μέσα από το οποίο αναμένεται να διανεμηθούν περί τα 10 δισ. ευρώ για ανάπτυξη τέτοιων προσπαθειών.

Επισήμανε δε, την σημασία που θα έχουν οι περιβαλλοντικές υποδομές στο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής στη νέα ΚΑΠ, αναφέροντας ότι «προσανατολίζεται μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού για τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου».

Υπογράμμισε πως στο ΠΑΑ 2014-2020 υπάρχουν ενταγμένα 31 έργα, τα οποία είναι δρομολογημένα και επισήμανε ότι αυτός ο αριθμός μελλοντικά αναμένεται να αυξηθεί, καθώς προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ είναι οι περιβαλλοντικές υποδομές, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Μάκης Βορίδης επισήμανε δε την αναγκαιότητα οι καλλιεργητικές πρακτικές να βελτιωθούν και να εναρμονιστούν με αυτό το νέο ορθολογικό περιβαλλοντικό πρότυπο που θα υπαγορεύουν οι επενδύσεις.